Hier is 'n aflewering van 2 Youtube videos, wat 'n goeie oorsig gee oor die Protestantse Reformasie. Gee gerus julle mening.