Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 15 of 51

Thread: Geloofsbelydenis

 1. #1

  Geloofsbelydenis

  Ek het al baie gewonder wat is elke kerk se geloofsbelydenis. Ek weet ook nie of dit van gemeente tot gemeente verskil al is hulle deel van dieselfde denominasie nie. Miskien behoort jy nie aan 'n gemeente nie.......so wat bely jy? Het party kerke se geloofsbelydenis oor die jare verander soos wat die Bybel herskryf en verdraai word? In hoe 'n groot mate verskil ons van mekaar......en hoekom? Ek kan nie ons afrikaanse weergawe opspoor nie, maar hier is hy. (AGS/AFM South Africa)

  http://www.afm-ags.org/confession.asp


  CONFESSION OF FAITH
  • WE BELIEVE in God eternal, triune, almighty creator, sustainer and ruler of all creation.
  • WE BELIEVE in God the Father, the author of creation and salvation.
  • WE BELIEVE in Jesus Christ the only Son of God the Father, true God who for the sake of humanity and its salvation, descended from heaven and became flesh; who was conceived by the Holy Spirit and was born by the virgin Mary; who lived on earth and was crucified, died and was buried, who rose from the dead and ascended to heaven where He is seated at the right hand of the Father.
  • WE BELIEVE in the Holy Spirit, true God proceeding from the Father and the Son, who convicts the world of sin, righteousness and judgement and leads in all truth.
  • WE BELIEVE that the Bible is the word of God, written by men as the Holy Spirit inspired them. We believe that it authoritatively proclaims the will of God and teaches us all that is necessary for salvation.
  • WE BELIEVE that all human beings are created in the image of God; due to their sinful rebellion, this image is marred, that all have sinned before God and it is the will of God that all people should receive salvation through faith in Jesus Christ.
  • WE BELIEVE in the baptism in the Holy Spirit with the initial evidence of speaking in tongues as promised to all believers. We believe in the manifestation of the gifts and fruit of the Spirit in the life of a Christian. We believe that a Christian should be a disciple of Jesus Christ living a consecrated and holy life.
  • that Jesus Christ is the Head of the Church which is constituted by the Holy Spirit and consists of born again believers. The Church is responsible for the proclamation and demonstration of the gospel and God’s will to all people. As a charismatic community they fellowship with and edify one another.
  • WE BELIEVE that the believer’s baptism, by immersion and the Lord’s Supper are instituted by Jesus Christ to be observed by the Church.
  • WE BELIEVE that at the time appointed by God, Jesus Christ will come to take away his Church.
  • WE BELIEVE in a day of judgement when Jesus Christ will judge the living and the dead. We believe in the resurrection of the body and eternal life for the righteous and eternal punishment for the wicked. We believe in the new heaven and the new earth where God will reign in glory.

  MISSION

  The mission of the church is:
  • To glorify God;
  • To proclaim the Kingdom of God by preaching the gospel of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit;
  • To minister to the needs of the total person;
  • To develop, equip and release believers into ministry;
  • To extend the influence of the church beyond its boundaries and abroad;
  • To promote the fellowship of the believers and to network ministries.
  MINISTRIES

  The church acknowledges the following ministries:
  • The equipping ministries according to Ephesians 4:1-14.
   • Apostles
   • Prophets
   • Evangelists
   • Shepherds
   • Teachers
  • The charismatic ministry gifts as described in Romans 12:6-9 and
   1 Corinthians 12:4-11.
  • Elders and deacons (1 Tim.3 and Tit.1).

 2. #2
  Smaak my julle ouens is maar skrikkerig vir wat julle bely en glo. Ek sal maar so paar plasings hier doen.

  Geloofsbelydenis van die Ou Apostoliese Kerk
  From Wikisource
  Jump to: navigation, search
  Die huidige Geloofsbelydenis van die Ou Apostoliese Kerk.

  http://wikisource.org/wiki/Geloofsbe...ostoliese_Kerk

  Die Ou Apostoliese Kerk is een van die kerke wat ontstaan het uit die Katoliek Apostoliese Kerk en later die Nuwe Apostoliese Kerk uit. Dit is deel van 'n groep kerke wat bekend staan as Apostoliese Kerke, of Irvingisme.


  Ons Glo
  In een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde en alle dinge sienlik en onsienlik, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader van ewigheid af. God uit God, en Lig uit Lig, waaragtig God en waaragtig mens, verwek deur die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria, wat gely het, gekruisig is, gesterf het, neergedaal het na die hel, en op die derde dag opgestaan het, wat in die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God die Vader sit, vanwaar Hy weer kom in heerlikheid, om die lewende en die dood te oordeel, en aan wie se koninkryk daar geen einde sal wees nie, en in die Heilige Gees wat deur die Profete spreek, waardeur ons die beeltnis van die Vader dra, en wat in ons woon en ons leer en lei in alle waarheid, en dat Hy een enige Here is.

  Ons Glo
  In Sy heilige Apostoliese Kerk, die gemeenskap van die heiliges en die Apostel tot ons gestuur as die gesalfde van Jesus Christus.

  Ons Glo
  In die bediening van die drie heilige sakramente, naamlik die Heilige Doop met water tot bekering in die Naam van Jesus Christus, die Heilige Avondmaal, waardeur ons vergifnis van sonde deur die bloed van Jesus Christus ontvang, en in die Heilige VerseŽling, deur die handoplegging van 'n Apostel van Jesus Christus, waardeur ons die Heilige Gees ontvang, en in die beginning van die drie heilige sakramente, aan die siele in die doderyk deur middel van die lewende vir die dode.

  Ons Glo
  In die heilige skrifte, die Ou en Nuwe Testament, en in die vervulling van al die beloftes daarin vervat.

  Ons Glo
  Ons siele word in die liggaam van Jesus Christus gereinig en beklee met geregtigheid as lede van die sielebruid, sodat ons as kinders van God, Hom bo alles moet liefhe, en in onderdanigheid moet dien, die broederskap moet eer, en ons naaste moet liefhe soos ons self; sodat ons ter wille van die Here, ons moet onderwerp aan die owerhede, en magte wat oor ons gestel is, en dat ons alle verordeninge moet gehoorsaam, asook die wettige heersers van die land, waarin ons woon moet erken en respekteer, al gaan dit met benoudheid gepaard. Amen

 3. #3
  Nou ja......hierdie ouens sin is so lank dat ek maar die Bybel gaan deurlees. Wat ek kan aflei is dat iemand 'n pakkie oor 'n muur gegooi het.......

  Lees maar self op die skakel.....as jy genoeg tyd het. Ek haal net een paragrafie aan.

  http://www.nhk.co.za/index.php?page=geloof

  Belydenisskrifte - Nederlandse Geloofsbelydenis

  Vir verdere informasie kliek op een van die volgende skakels:

  Nederlandse Geloofsbelydenis
  Heidelbergse Kategismus
  Dordtse LeerreŽls
  DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS VAN 1561

  Die historiese situasie
  In die nag van 1 of 2 November 1561 is 'n pakkie oor die muur van die kasteel by Doornik, in die suide van Nederland gegooi. In die pakkie was 'n gedrukte eksemplaar van die Nederlandse Geloofsbelydenis en 'n brief aan koning Filips II, die koning van Spanje wat ook die heerser van die Nederlande was. In diť brief het die vervolgde Calviniste in Suidelike Nederlande 'n beroep op die koning gedoen om die vervolging van die Calviniste te staak. Om aan te toon dat die Calviniste niť ketters was of die bestaande burgerlike orde omver wou werp nie, is die Geloofsbelydenis ingesluit om aan te toon dat die Calviniste 'n suiwer Bybelse leer verkondig en aanhang.

 4. #4
  Dit wil vir my voorkom of die NG en die NHK basies dieselfde is. Ek weet nou nie watter een om te kies nie......daar is 'n paar op die webblad, so ek kies maar die een. O gats, nee hy is ook baie lank, maar hier is die skakel (PDF)

  http://www.kerkweb.org.za/documents/...sbelydenis.pdf

  Hier is 'n skakel vir die ander belydenisse:

  http://www.kerkweb.org.za/belydenis.asp

  Ek dink hierdie is 'n verkorte weergawe....soos hulle se "In a nutshell"

  Ek glo in God die Vader, die Almagtige,
  Die Skepper van die hemel, en die aarde,
  En in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, Ons Here;
  Wat ontvang is van die Heilige Gees,
  Gebore uit die maagd Maria;
  Wat gely het onder Pontius Pilatus,
  Gekruisig is, gesterf het en begrawe is
  En ter helle neergedaal het;
  Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
  Wat opgevaar het na die hemel
  En sit aan die regterhand van God,
  Die almagtige Vader,
  Van waar Hy sal kom om te oordeel –
  Die wat nog lewe en die wat reeds
  gesterf het.

  Ek glo in die Heilige Gees.
  Ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike Kerk,
  Die gemeenskap van die Heiliges;
  Die Vergewing van sondes;
  Die opstanding van die vlees,
  En ‘n ewige lewe. Amen.

  Aahhhh....nou onthou ek die rympie. EK het in 1982 in Krugersdorp Wes se NG gemeente kekatkeseer toe ek gematrikuleer het te Nico Diederichs Tegniese Skool.

  http://www.christians.co.za/help/byb...=3691&ref=3684

 5. #5
  Kort en kragtig hierdie ene.....

  http://ppkkemptonpark.com/

  PINKSTER PROTESTANTE KERK
  KEMPTON PARK
  Wie ons is en wat ons glo!

  Ons is Protestante gered uit genade deur die versoeningsbloed van Christus Jesus. Ons glo in die hele Bybel as die geinspireerde Woord van God. Ons glo in die drie Enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo in waaragtige bekering, in die wedergeboorte deur water en gees. Ons glo in die Heilige Sakramente soos deur Jesus ingestel is, naamlik, die Doop en die Heilige Nagmaal. Ons glo aan heiligmaking. Ons glo aan die doping met die Heilige Gees met spreke in vreemde tale.
  Ons glo in die wederkoms van Christus Jesus. Ons glo aan 'n ewige hemel en 'n ewige hel. Ons glo aan al die gawes en werkinge van die Heilige Gees. Ons glo aan die egte Pinkster in sy volheid en in sy krag. Ons glo aan ware Goddelike genesing.
  Hierdie is in kort die geloofsbely

 6. #6
  Iets wat ek kan byvoeg. Nuwe lidmate in 'n gemeente. Word hulle vertel of gewys.....of 'n kursus gegee wat die kerk se geloofsebelydenis is? Dit is iets wat ek nie van bewus is wat ons met nuwe lede doen nie. Dit sal dalk 'n goeie ding wees om te doen.

 7. #7
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Pretoria, South Africa, South Africa
  Posts
  603
  Blog Entries
  4
  Wat is die "die Heilige Avondmaal"
  Dit is nagmaal reg? Sorry die afrikaans kry my nog soms onder.
  'Y'varekh'kha ADONAI v'yishmerekha.[May ADONAI bless you and keep you.]
  Ya'er ADONAI panav eleikha vichunekka.
  [May ADONAI make his face shine on you and show you his favor.]
  Yissa ADONAI panav eleikha v'yasem l'kha shalom.
  [May ADONAI lift up his face toward you and give you peace.]'

  Bemidbar 6:24-26
  [Numbers 6:24-26]

 8. #8
  Join Date
  Jul 2002
  Location
  In the land that is desperate for PEACE
  Posts
  16,417
  Blog Entries
  10
  Quote Originally Posted by Francois Marais View Post
  Wat is die "die Heilige Avondmaal"
  Dit is nagmaal reg? Sorry die afrikaans kry my nog soms onder.
  Klink reg .
  The LORD is my Miracle

  G_d was gracious He has shown favor


  Hope is a seed
  God plants in our hearts
  to remind us
  there are better things ahead.
  -Holley Gerth


 9. #9
  Quote Originally Posted by Francois Marais View Post
  Wat is die "die Heilige Avondmaal"
  Dit is nagmaal reg? Sorry die afrikaans kry my nog soms onder.
  ....en dit is NIE dieselfde as die onbybelse Rooms Katolieke "Eucharist" nie.

 10. #10

  Re: Geloofsbelydenis

  Nou toe nou.......die Doppers het Joodse wortels......en 'n klomp ander goeters.

  Liturgie

  Het jy al saam met 'n maat na sy of haar kerk toe gegaan en tydens die diens gewonder "Hoekom doen die Doppers dit nie ook so nie?" Die manier waarop die erediens verloop, is heeltemal anders as dit waaraan jy gewoond is by jou tuisgemeente. Hulle doen byvoorbeeld praise-and-worship vir 'n halfuur, neem kollekte op en daarna volg die preek en met diť se einde is die diens ook verby.

  Dit waaroor ons nou hier praat, staan bekend as liturgie. Diť fÍnsie woord is afkomstig vanuit die Griekse woord leitourgia wat in die Nuwe Testament diens of bediening beteken.

  Die diens het sy oorsprong in die Joodse sinagoge gehad waar die Jode dit op die Sabbat bygewoon het. Die diens het begin deur die volk se belydenis van God as die enigste God. Daarna was daar 'n gebed uitgespreek wat gevolg is deur 'n amen, die Ašronitiese seŽn en die lees van die Heilige Geskrifte (wat natuurlik bestaan het uit die Ou Testament, maar veral die Pentateug, dit wil sÍ die eerste vyf boeke van die Bybel).

  Dit het 'n groot invloed op die eerste Christene se samekomste gehad en daar is 'n duidelike lyn van gebruike wat oorgedra is vanuit die sinagoge. Die vroeŽ Christelike kerk het ook vanuit die Skrif (Ou- sowel as Nuwe Testament) geleer. Paulus het gevra dat diť geskrifte hardop gelees moes word in die samekomste. Die gemeentes het ook soos in die sinagoges gebid en dit gevolg met 'n amen. Die groet en die seŽn het ook dan gevolg. Die diens van barmhartigheid, asook die sakramente (die doop en nagmaal), kom egter spesifiek uit die Nuwe Testamentiese samekomste (Handelinge 2:42, 46 en 20:7).

  Baie eeue later, tydens die Reformasie, is dit opnuut beklemtoon dat die erediens gaan oor 'n ontmoeting tussen God en sy volk. Die hele erediens moet so saamgestel wees dat God en sy volk mekaar ontmoet in die vorm van 'n wederkerige gesprek. Die belangrikste aspekte van die liturgie in die reformasie was:


  ēSkriflesing en prediking: Die prediking word die fondament van die erediens. Ware aanbidding vind plaas waar die Woord uitgaan na die kerk en die kerk antwoord met gebed en lofprysing aan God.
  ēDie sakramente (doop en nagmaal): Die bediening van die sakramente is deur 'n goeie onderrig voorafgegaan sodat die gemeente dit kon verstaan. Die klem is gelÍ op die suiwer bediening en hiervoor het formuliere ontstaan.
  ēSkuldbelydenis: Hiertydens het die gemeente hulle skuld voor God bely.
  ēGeloofsbelydenis (Apostolicum): Die gemeente bely hulle geloof in die enigste ware God Ė Vader, Seun en Heilige Gees Ė saam met die kerk van alle eeue.
  ēSang en gebed: Meer waarde word toegeken aan die gemeentesang. Psalms word beklemtoon en in plaas daarvan dat slegs enkele verse gesing is, is die Psalms in hulle geheel gesing. Die gebed het ook 'n sentrale rol in die liturgie begin speel met dankgebede, smeekgebede en voorbidding. Daar was hiermee gepoog om die liturgie suiwer op die Bybel te grond. Daar was nie 'n vaste orde in die elemente van die liturgie nie, maar dit moes ordelik geskied en maklik vloei. Vandag se Gereformeerde erediens het verder hierop gebou. Ons beklemtoon ook die feit dat die erediens 'n dialoog met God is en uit die volgende elemente bestaan:
  ēDie Ontmoetingsdiens wat bestaan uit die votum, seŽngroet, lofliedere en geloofsbelydenis. Met die votum verklaar die gemeente hulle gerigtheid op God. Dit is die gemeente wat handel en daarom word verklaar dat die samekoms amptelik is. God ontmoet sy gemeente deur voorlesing of deurdat die sing van die berymde lied uitgespreek word. Die seŽngroet is die seŽn van God vir die samekoms, en die gemeente antwoord hierop deur lofliedere te sing. Met die geloofsbelydenis stel die gemeente hulself as 'n eenheid in geloof voor God. Dit kan hardop gelees, opgesÍ of gesing word. Met die amen aan die einde, eien die gemeente die geloofsbelydenis.
  ēDie Verootmoediging- en Versoeningsdiens bestaan uit die belydenis van sonde en sekerheid van versoening deur Christus. Dit kan afsonderlik geskied. Die diens bevat die nederige toetrede van die gemeente in die heilige teenwoordigheid van God. Dit sluit die aanhoor van God se eise, skuldbelydenis, vryspraak en die afkondiging van die Wet as bewys van dankbaarheid in.
  ēDie Woorddiens bevat gebed om verligting deur die Gees, selfstandige Skriflesing, Skriflesing met prediking en sakramente. Gebed om verligting is belangrik om die verduisterde hart en verstand van die mens ontvanklik te maak vir die Woord. Die Skriflesing vorm die hoogtepunt van die erediens. Skriflesing waaruit die prediking kom, stel God aan die Woord en het die verdere doel om die gemeente die teks beter te laat verstaan. Tydens die nagmaal hef die gemeente hulle harte tot Jesus Christus en het hulle gemeenskap met sy liggaam. By die doop aanskou die gemeente hoe God sy verbondsbeloftes toevertrou en hoe iemand in die verbond ingelyf word.
  ēDie Antwoorddiens is die gemeente se aktiwiteit en hulle antwoord hiermee op God se genade met nederigheid, belydenis en aanbidding. Met die amen na die preek, maak die gemeente die preek hulle eie. Nadat die Woord van God aangehoor is, bid die gemeente as antwoord daarop. Daarmee word die belangrikste deel van die gemeente se dankbaarheidslewe uitgedruk. Wanneer daar met gebed voortgegaan word, is die volgende aspekte in die gebed teenwoordig: lofprysing, aanbidding, eer, dank, skuldbelydenis, voorbidding, asook die beroep op die beloftes van God. Deur die sing van Psalms of Skrifberymings aanbid, smeek, bely, prys, verheerlik en verootmoedig die gemeente as 'n eenheid. Die gemeente bou mekaar op deur gemeentesang. Die liefdegawes vorm deel van die dankbaarheid op die Woorddiens. Hiermee dank die gemeente God vir die genadegawes.
  ēDie WegstuurseŽn is die wegstuur van die gemeente onder die seŽnende hand van die Here.
  Onthou altyd dat niks sommer-maar-net gedoen word nie. Ons gaan nie net kerk toe om na die preek te luister nie, maar om in gesprek te tree met God saam met die gemeente. Ek hoop dat die Doppers se erediens (liturgie) nou vir jou sin maak en dat jy ook aktief daaraan sal deelneem tot die volle eer van God.

  http://www.kruispad.net/lb/artikels/12_03.html

 11. #11
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,998
  Blog Entries
  6

  Re: Geloofsbelydenis

  Quote Originally Posted by Johnny View Post
  Smaak my julle ouens is maar skrikkerig vir wat julle bely en glo. Ek sal maar so paar plasings hier doen.
  Dis oordat ons almal op die forum mos eintlik wolwe in skaapklere is

 12. #12

  Re: Geloofsbelydenis

  Quote Originally Posted by Phil Fourie View Post
  Dis oordat ons almal op die forum mos eintlik wolwe in skaapklere is
  Sjoe Phil.......dit het jou lank gevat om die draad op te spoor. Hy is al hier sedert 11 Mei 2010. Waar was jy al die tyd.......in die veld?

 13. #13
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  Lichtenburg SA
  Posts
  614

  Re: Geloofsbelydenis

  Quote Originally Posted by Johnny View Post
  Nou toe nou.......die Doppers het Joodse wortels......en 'n klomp ander goeters.
  Johnny, Johnny, Johnny..... Wees versigtig, wees BAIE versigtig.... Dis nou die tweede maal in twee dae dat jy so tussen die lyne 'n aanval loots op die "Doppers" Ons is nie hier om mekaar, of mekaar se denominasies te veroordeel nie, ons is hier om by mekaar te leer... Niemand het nog ooit die AGS aangeval of veroordeel sover ek weet, op hierdie forum nie, toon asseblief ook daardie selfde respek vir lidmate van ander denominasies. (Ek het in elk geval 'n idee dat jy eendag op jou rug gaan val as jy sien hoeveel Doppers, Hervormers en NG lidmate jy in die hemel gaan raakloop....)

 14. #14

  Re: Geloofsbelydenis

  Gene....die eerste kerk op die draad wie se geloofsbelydenis ek geplaas het was juis die AGS kerk sin. Ek probeer met die draad elke denominsie se geloofsbelydeis plaas. Kon egter nie een vir die doppers kry nie, toe plaas ek die artikel met die web skakel. As ons weet wat elke ou glo dan sal ons dalk beter kan kommunikeer op die forum en mekaar dalk beter verstaan.......nie waar nie. Dan sal ALMAL dalk minder klippe gooi. Miskien moet jy 'n paar poste weer gaan lees en dan sal jy sien hoe die meerdehied op die forum JUIS die AGS en veral my pastore sleg se. Jy het my mandaat om dit te doen en te ondersoek.

 15. #15
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,998
  Blog Entries
  6

  Re: Geloofsbelydenis

  Ek was in die veld ja, mense probeer verlei met dwalinge en dinge

  As jy wil weet wat ek glo, kry vir jou die Bybel nader en die 3 formuliere van eenheid

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •